sobota, 24 lutego 2018

Spotkanie Wolontariuszy z panem Krzysztofem Wostalem.
W dniu 21 lutego 2018 nasi  wolontariusze wzięli udział w spotkaniu z p. Krzysztofem Wostalem. Pan Krzysztof jest osobą niepełnosprawną sensorycznie – jest niewidomy i niedosłyszący. Na spotkanie przyjechał z dwiema wolontariuszkami – Polką i Włoszką , wraz z którymi prowadzi badania w ramach projektu na rzecz osób niepełnosprawnych „Śląskie bez barier”. Tematem naszego spotkania było życie codzienne osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych, ociemniałych i niedowidzących. Jakie przeszkody napotykają w życiu, jak i kiedy my pełnosprawni możemy im pomóc, jakich urządzeń i przedmiotów używają, aby ułatwić sobie codzienność .